Komunitní plánování sociálních služeb
města Mikulova

Pracovní skupiny

Charakteristika pracovní skupiny "Senioři a zdravotně postižení"

Senioři

 • Senioři se sníženou soběstačností
 • Senioři se zdravotním postižením
 • Senioři schopni aktivit
 • Senioři pouze osamělí
 • Senioři bez možnosti samostatného bydlení

Osoby se zdravotním postižením, onemocněním

 • Osoby s kombinovanými vadami
 • Osoby se smyslovým postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby s civilizačními nemocemi
 • Lidé onkologicky nemocní
 • Osoby ohrožené AIDS/HIV
 • Lidé s vadami pohybového ústrojí
 • Pacienti dlouhodobě nemocní
 • Lidé s poruchami řeči
 • Těžce nemocní, umírající ve svém domově
 • Osoby s civilizačními chorobami
 • Osoby po návratu z nemocnice – osamělé

 

Charakteristika pracovní skupiny "Rodina, děti a mládež"

Děti a dospívající

 • Děti s poruchami učení, záškoláci
 • Děti zneužívané, týrané, šikanované
 • Děti bez rodičů
 • Ohrožené děti a mládež
 • Mladiství delikventi
 • Hazardní hráči
 • Děti v patologické rodině
 • Patologické trávení volného času
 • Děti se zdravotním postižením
 • Prostituující děti, mladiství
 • Těhotenství nezletilých
 • Nezaměstnanost absolventů

Rodina v problémech

 • Matky/otcové s malými dětmi
 • Rodina bez domova
 • Sociálně slabá rodina
 • Domácí násilí
 • Rodiny se zdravotně postiženými dětmi
 • Asociální prvky v rodině
 • Matky s dětmi bez domova
 • Rodina s adoptovaným/svěřeným dítětem a pěstounská rodina