Komunitní plánování sociálních služeb
města Mikulova

Rodinné pasy

  • Rodinné pasy

Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodiny s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Rodinné pasy jsou aktivitou jednotlivých krajů. V současné době projekt funguje v Jihomoravském kraji, v kraji Vysočina, v Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji a Královéhradeckém kraji. Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy nejen na území celé České a Slovenské  republiky, ale také v oblasti Dolního Rakouska.  PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A REGISTRACI NALEZNETE NA www.rodinnepasy.cz