Komunitní plánování sociálních služeb
města Mikulova

Euroklíč

EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

  •  Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici a onkologičtí pacienti, nyní mohou získat EUROKLÍČ zdarma. S Euroklíčem má osoba se zdravotním postižením zajištěnou rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno 400 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech aj.). Zájemci o EUROKLÍČ si klíč mohou vyzvednout v kanceláři Regionálního pracoviště a poradny NRZP ČR pro Jihomoravský kraj nebo na Městských úřadech obcí s rozšířenou působností, http://www.euroklic.cz