Komunitní plánování sociálních služeb
města Mikulova

Státní sociální podpora a hmotná nouze

Dávky státní sociální podpory jsou upraveny zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu:

  •  PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
  •  PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 
  • PORODNÉ

 Ostatní dávky:

  • RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
  • DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
  • POHŘEBNÉ

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou upraveny zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi.

  • PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ
  • DOPLATEK NA BYDLENÍ
  • MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

http://portal.mpsv.cz/soc/hn

Všechny tyto dávky vyplácí Úřad práce České republiky.